C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Допълнение към вътрешните правила за разпределение на делата - 14.12.2021 г.

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА НА ПРИНЦИПА НА СЛУЧАЙНИЯ ПОДБОР В РАЙОНЕН СЪД - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

Допълнение към вътрешните правила за разпределение на делата

Допълнение към вътрешните правила за разпределение на делата - 28.09.2021г..pdf

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 2016 г. НА РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В РС ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И СЛ. ОТ ГПК

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАСАЕЩИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА PC-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация