C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго.

 

Разпределение на делата на случаен принцип 

Районен съд- гр. Велики Преслав използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет. Случайното разпределение на делата се осъществява от началото на март 2006 година за гражданските дела и от средата на юни 2006г. за наказателни дела.

Софтуера осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор. Делата се разпределят от председателя на съда. В отсъствието на председателя на съда, делата се разпределят от изпълняващия функцийте на адм. ръководител, съдия.

Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация